XSD/GML Testdata for Vann/Avløp (NVDB)

 

Knut Jetlund, Statens vegvesen, har sendt følgende for publisering her – for uttesting.
Filene er aktuelle for NVDB. (knut.jetlund@vegvesen.no

GML test-filer ligger på GitHub:
https://github.com/jetgeo/NVDBGML/tree/master/GML.
Skjemafiler (for GML) ligger også der:
https://github.com/jetgeo/NVDBGML/tree/master/XSD


Noen aktuelle filer for NVDB-objekttyper:
NVDB_Belysningspunkt https://github.com/jetgeo/NVDBGML/blob/master/GML/NVDB_Belysningspunkt.gml, skjema: https://github.com/jetgeo/NVDBGML/blob/master/XSD/Belysningspunkt.xsd

NVDB_Kum https://github.com/jetgeo/NVDBGML/blob/master/GML/NVDB_Kum.gml, skjema: https://github.com/jetgeo/NVDBGML/blob/master/XSD/Drenering.xsd

LukketRørgrøft https://github.com/jetgeo/NVDBGML/blob/master/GML/LukketR%C3%B8rgr%C3%B8ft.gml, skjema: https://github.com/jetgeo/NVDBGML/blob/master/XSD/Drenering.xsd

StikkrenneKulvert https://github.com/jetgeo/NVDBGML/blob/master/GML/StikkrenneKulvert.gml, skjema: https://github.com/jetgeo/NVDBGML/blob/master/XSD/Drenering.xsd

Alle disse filene dekker kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.
De tre siste bruker et felles xsd-skjema: Drenering, mens den første har sitt eget.