XSD/GML Testdata for Vann/Avløp (VAV, Oslo kommune)

XSD-skjema og «konstruert GML-eksempel» for noen få objekttyper i henhold til VAV´s behov.

Her legges flere linker etter hvert. Send gjerne nye eksmepler eller kommentarer om hva dere erfarer ved testing.

 

Det blir mye bedre GML-eksempel på modellen når en får reelle verdier inn i eksemplene… (Send gjerne eksempler med reelle verdier der det er mulig. Kan godt være «feil» koordinater/verider – men «fornuftige».)

Kontakt Erling Onstein, Arkitektum: erling@arkitektum.no  eller Inger Hokstad BA-Nettverket, ihokstad@ba-nettverket.no

Link til Word-dokument med videre link til XSD-skjema. (VA_De_fire_utvalgte_20150521)

Link til XSD-skjema for GML-format for «De 4 utvalgte ibjekttyper.

Link til «autogenerert» GML-eksempel-fil som passer med GML-skjemaet. 
«Autogenerert» betyr at «en programsnutt» har lagt til verdier på alle steder der det kan legges inn. I den grad det er kodeverdier som skal brukes, er det plukka lovlige (men ikke nødvendigvis naturlige) kodeverdier.
Der det er fritekst, er det lagt inn det.
En slik eksempelfil er godt egnet til å finne «rare ting» i modellen.

Send gjerne inn flere GML-test-filer og kommentar om hvordan de er laget eller feil som oppdages.

Slik får vi testet/sikret god dataflyt og utluking av feil og skavanker.
Hensikten er jo god dataflyt mellom faser og ulik programvare i prosjekter…
NB! VIKTIG at filene som publiseres IKKE inneholder sikkerhetsbelagt informasjon, men er eksempler som kan benyttes for testing.