«En maraton er ikke fullført før målstreken krysses»

Dette sier leder av BA-Nettverket Inger Hokstad. Hun syns det er så mye positivt som skjer, at hun er motivert til å holde på ett år til. Det er det mange grunner til. Her følger noen.

Det er jo gjerne sånn at pågangsmotet svinger. Den gang Hokstad startet opp BA-Nettverket var hun 47. I år fylte hun 67. At pandemien tok på, stikker hun ikke under en stol. Ei heller det faktum at året vi nå legger bak oss har handlet mye om å gjøre opp for tapt tid.

– Vi har absolutt stått på og jobbet. Det viktige, sosiale aspektet ved vårt arbeid har imidlertid alt for lenge vært henvist til sidelinja. Noe som for alvor gikk opp for meg i en fysisk workshop hos Multiconsult. Hvor rundt 40 geoteknikere var samlet for å diskutere kommende pliktleveranser av data til NGUs database for grunnundersøkelser (NADAG.) På workshopen ble jeg plutselig «kjent» med 10 personer jeg har vært i en rekke teams-møter med. Teams kan med andre ord ikke måle seg med fysiske møter. Ikke når det kommer til å faktisk «treffe» mennesker. Og fungerer ikke det sosiale blir også det faglige tapet betraktelig, sier Hokstad.

Les hele saken


IFC eller GML? Kansje på tide å krype opp av skytter-gravene?

La oss ta det beste fra begge leire og løfte næringen i fellesskap

For det kan jo ikke være dumt å ta de beste tankene, erfaringene og ideene for å bygge fleksible plattformer med omforente krav i bunnen. Ikke bare har begge leire mye å by på, de utfyller også langt på vei hverandre. Med en visjonær mann bak roret i buildingSMART Norge aner jeg konturene av et rikt samspill som meget vel kan munne ut i et fyrverkeri av løsninger.

Les hele saken

Er manglende krav til lagring av data «verdensmesteren» i tunell verdig?

Den julen det kunne gått skikkelig galt

Heldigvis var det null trafikk på kvelden første juledag 2006 da 250 kubikk stein og tunge løsmasser deiset ned fra taket i Hanekleivtunnelen. Hvorfor er det fortsatt ikke innført krav om at geo-data og digitale 3D-modeller fra prosjekteringen blir forsvarlig lagret på åpne formater som lar seg lese av mennesker og maskiner langt inn i fremtiden?

Les hele saken


Slik ble løsmassesonen i Bergåstunnelen sikret

Byggherre Statens vegvesen og entreprenør LNS AS møtte i desember 2022 en uventet løsmassesone i Bergåstunnelen ved prosjektet E6 Svenningelv-Lien. Denne filmen tar for seg utfordringen og hvordan den ble løst.

Foto, lyd og klipp: Eline Hokstad Dahl BA-Nettverket

Del på…