Lovforslag – Dokumentasjon av ledninger i grunnen

Det er laget en Stortingsproposisjon (Lovforslag) som bl.a. stiller krav til dokumentasjon av ledninger og andre installasjoner i grunnen, som etter planen skal behandles i Stortinget 13. juni.
Les mer. – og se link videre til selve dokumentet.

I praksis oppfatter JEG at det betyr at ledningseier selv får krav om å inneha og «ved saklig behov» kunne utlevere informasjon om «sine» ledninger og andre installasjoner i grunnen, da i henhold til SOSI Ledning 4.5/4.6 – med GML som format, evt. med SOSI prikk og GML som sidestilte formater.

NB! Stortingsproposisjonen inneholder vesentlig mer enn «kortversjonen» over. (Endringer i Plan og bygningsloven og litt i Matrikkelloven)

Del på…