Nettverkstreff Hamar 19. mai – Hb V770 og aktuelle 3D/BIM-prosjekter

Nettverkstreff Hamar – Hovedtema Hb V770 – Erfaringer og konkrete forslag til forbedringer

Andre tema: Usynlige, men bærende konstruksjoner i Hamar kulturhus, v/Ole Hokstad, Norconsult
Aktuelt prosjekt Hamar/Lillehammer-området

Tidspunkt: 19.mai

Se forslag til program

Førstemann til mølla…. – og noen er allerede tenkt inn i programmet.

 

Del på…