Nyhetsbrev 23.01.2020

Høringsseminar SOSI Plan 5.0

Kartverket inviterer til åpent høringsmøte om forslaget til standard.

Forslag til SOSI fagområdestandard Plan 5.0 er sendt ut på høring.
Standardiseringssekretariatet presenterer høringsforslaget hos 
Kartverket Oslo, Storgata 33 
Onsdag 19.februar, kl. 9.30
Her er link til påmelding og nærmere informasjon.

NB! Her blir tema både SOSI Plan 3D og GML som format!

Det vil også bli mulighet for å følge møtet på Skype.
Standarden er tilgjengelig på https://kartverket.no/globalassets/standard/horinger-standarder/sosi-standard-plan-5.0-horingsversjon.pdf
Selve UML-modellen er tilgjengelig for innsyn på http://sosi.geonorge.no/uml-modeller/Plan/5.0/utkast/

Åpent for alle!

Håper å se mange fra BA-Nettverket der!  

Del på…