Presentasjoner fra 24.mai og testdata fra Focus Software er lagt ut.

Nå er PRESENTASJONER og TESTDATA fra Focus Software lagt ut!
Se PPTer, hyggelige bilder og LINKER fra Programmet for Nettverkstreffet 24. mai…

Har også lagt ut LINK til ARTIKKEL på Veier24 (Våre Veier)
Sentrale byggherrer samarbeider om å få data til å stemme overens…

Vi starter planlegging av Nettverkstreff i slutten av november, og Champagne til de som fortjener det.
Som vanlig gjelder «Førstemann til mølla», så si RASKT i fra hvis du ønsker å presentere noe. Plutselig er programmet fullt… Temaet er selvfølgelig åpne standarder (GML og IFC) i Samferdsel- og infrastrukturprosjekter, primært med norske betegnelser.

Til informasjon ser vi for oss å lage en liten film som vi kan vise for KMD i månedsskifte november/desember som viser praktisk og reell dataflyt mellom programvare og faser i et samferdsels-prosjekt. Gi lyd hvis du ønsker å bidra med noe, lite eller stort.

Husk å ta kontakt hvis du lurer på noe! Vi er veldig glade for at noen viser interesse, og hjelper med det vi kan!
«Vi» er primært Erling Onstein og jeg!

SEND også gjerne GML og IFC-filer som kan testes av Erling og som kan publiseres for åpen testing! Husk at hovedpoenget med dataflyt ikke er gjenskaping av eksakt samme «vegmodell» som konkurrenten, men godt samspill mellom ulike aktører og faser i et prosjekt.

Ønsker alle en riktig GOD SOMMER! – og en spennende «Chanpagne-høst»!

 

Mvh.
Inger

 

Inger Hokstad
Inger Hokstad AS
www.ba-nettverket.no
90175571

 

 

 

 

 

 

Del på…