SOSI Vegkropp Publisert 1.0

8. mars ble SOSI Standardisert produktspesifikasjon for vegkropp, fase prosjektering godkjent i versjon 1.0.

For de fleste virker nok tekstdokumentet skremmende. Et slikt dokument er primært for programmerere fordi det en krystallklar oppskrift for hvilke data de bør kunne eksportere og importere. Det meste er ment som oppslagsverk. Standarden gjør det mulig for bestiller å bestille prosjekterte data for vegkropp i henhold til en åpen standard. (Det er ikke lov for offentlige bestillere å kreve en bestemt programvare.)

Link til Tekstdokumentet for SOSI Vegkropp Prosjektert
Linker til skjemafiler (XSD-skjema), eksempeldata (GML-filer) og (en html-visning av) UML-modellen bakerst i dokumentet.

Eller her:
NB! Innledende kapitler i tekstdokumentet bør leses.
Dette er versjon 1.0, og vi anbefaler å teste enkle ting først.
Vi har neppe funnet den siste feilen eller mangelen, dessverre.

html-visning av UML-modellen:
https://sosi.geonorge.no/uml-modeller/sosi-del-3-produktspesifikasjoner/Vegkropp_Prosjektert/1.0/

SchemaLocation:
https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign/1.0/Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign.xsd

https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vegkropp_Prosjektert_Beregnet/1.0/Vegkropp_Prosjektert_Beregnet.xsd

Eksempelfiler:
Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign :  https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign/1.0/eksempel/

Vegkropp_Prosjektert_Beregnet : https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vegkropp_Prosjektert_Beregnet/1.0/eksempel/

Per nå er formatet SOSI-GML, men en spennende tanke er jo om det også er mulig å lage en «SOSI-IFC»… eller en IFC PropertySetDefinition basert på samme SOSI-UML-modell… Tilsvarende det vi skal få se på nettverkstreffet 27.april for NVDB-objekter.

Les tidligere artikler på veier24.no

Del på…