Aktuelt

Nyhetsbrev 10.1.2020

HURRA! – Standardiseringssekretariatet i Kartverket har sendt ut følgende på høring i dag: Høringsversjonen av SOSI-standard Plan 5.0 er nå publisert.Høringsfristen er satt til 9. februar 2020. Merk dere at høringskommentarene skal legges inn i kommentarskjemaet og sendes til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.Se også informasjon om pågående høringer på kartverket.no.Det oppfordres til å videresende informasjonen til andre som kan være interessert i standarden. — …

«Les mer» Nyhetsbrev 10.1.2020

Godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medspillere et riktig godt nytt og spennende 2020! Les ferskt høringssvar fra BA-Nettverket til KMD angående krav til dokumentasjon av ledninger i grunnen (Ledningsregistreringsforskriften)SE HØRINGSSVAR fra BA-NettverketSE ALLE HØRINGSSVAR Vi har laget en 11 minutters film for å informere både om høringsnotatet og BA-Nettverkets høringssvar. SE FILMEN Siste halvdel av 2019 så …

«Les mer» Godt nytt år!

Høring Ledningsregistreringsforskriften – Se FILM 11 minutter

BA-Nettverket er høringsinstans angående Ledningsregistreringsforskriften, Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag. Høringsnotatet er langt og tungt å lese, så vi har laget en 11 minutters informasjonsfilm med det viktigeste! J Filmen inneholder også høringskommentarer fra BA-Nettverket. Hvis noen mener at høringskommentarene er feil, må dere …

«Les mer» Høring Ledningsregistreringsforskriften – Se FILM 11 minutter

Julehilsen 2019

Vi har lyst til å nevne noen viktige hendelser i 2019: Norsk Vann har laget krystallklare oppskriftsskjema for 4 (5) faser dataleveranser med standardiserte SOSI-betegnelser på GML-format. Kommunal og Moderniseringsdepartementet har lagt ut høringsnotat til «Ledningsregistreringsforskriften» som blant annet sier at ledningseier skal kreve og kunne dokumentere ledningsinformasjon i henhold til krystallklar oppskriftsskjema med standardiserte SOSI-betegnelser på GML-format. …

«Les mer» Julehilsen 2019

Velkommen i Teams-møte med KMD og Kartverket 6. desember

Høring – forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag Høring | Dato: 30.09.2019Siktemålet med forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Forskriften gir utfyllende bestemmelser …

«Les mer» Velkommen i Teams-møte med KMD og Kartverket 6. desember

Linker til UTKAST SOSI Produktspesifikasjon for Vegkropp

Ny versjon av SOSI Vegkropp. Etterspør gjerne status hos din softwareleverandør. Du finner linken(e) her Ikke gjort noe med følgende i påvente av definisjoner fra håndbøker: Eksterne kodelister Flate-type-lista Komponentreferanse-lista Dette må komme i neste versjon. Før neste versjon jobbes det videre med å finne definisjoner i Håndbøker med hensikt å få avspeilet begrepene fra …

«Les mer» Linker til UTKAST SOSI Produktspesifikasjon for Vegkropp

Produktspesifikasjoner/Krav VA-data/Ledningsdata

Tid: 27. november kl 09-11 (Erstatter presentasjon eksklusivt for «KMD-prosjektet») Presentasjon av Norsk Vanns Produktspesifikasjoner som nå er publisert på Geonorge.Presentasjonen gjøres av Asle Kvam, Powel Water, som har laget produktspesifikasjonene på oppdrag fra Norsk Vann.Vi prøver å gjøre opptak av presentasjonen.Hvis tid, drodler vi litt om produktspesifikasjoner som passer for SVV, NV og BN …

«Les mer» Produktspesifikasjoner/Krav VA-data/Ledningsdata

VA – SOSI – GML

BA-Nettverket ønsker å arrangere Skype-presentasjoner med tema SOSI Ledning Vann/Avløp på SOSI-GML-format. Vi har to datoer klare, men ønsker også presentasjoner som viser praktisk bruk av programvare. Ta kontakt hvis du vil vise noe. 27.11.2019 kl 09-11 Norsk Vanns produktspesifikasjoner for VA grunnlagsdata, prosjekterte data, innmålingsdata og som bygget-data. Norsk Vanns produktspesifikasjoner er publisert på Geonorge. Se …

«Les mer» VA – SOSI – GML

SOSI produktspesifikasjoner Vegkropp

Link til Dropbox for prosjektet SOSI Produktspesifikasjoner Vegkropp: https://www.dropbox.com/home/KMD-prosjektet%20Informasjonsmodellering%202019-2020/SOSI%20produktspesifikasjoner%20Vegkropp Her legges informasjon om arbeidet i SOSI standardiserte produktspesifikasjoner for Vegkropp.Planen er å ha høringsforslag klart ved årskifte (2019/2020) for fasene: Prosjektering Som bygget Til FKB Til NVDB Kontakt Kartverket: Jostein AmlienKontakt BA-Nettverket: Inger Hokstad Link til Dropbox for SOSI Standardiserte produktspesifikasjoner for Vegkropp:https://www.dropbox.com/sh/kki08glng9dj2cx/AADimQPeW1ivO8izk9I_HnFca?dl=0 Send en epost …

«Les mer» SOSI produktspesifikasjoner Vegkropp

Norsk Vanns produktspesifikasjoner

Norsk Vanns produktspesifikasjoner er publisert på Geonorge. Kontakt: Johannes Ryland FlesjøXSD-skjema til produktspesifikasjonen er nå å finne her:http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Asbuilt/2.2/Asbuilt.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Eksisterende/2.2/Eksisterende.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Innmaltgeometri/2.2/Innmaltgeometri.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Prosjektering/2.2/Prosjektering.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-SkalMales/2.2/Skalmales.xsd Produktspesifikasjonene med XSD-skjema for GML ligger her:https://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner?filterOrganization=norsk-vann-ba Link til EAP-filene inn i SOSI modellregister: https://objektkatalog.geonorge.no/Home/Search?navPaths=SOSI%20Produktspesifikasjoner. — Invitasjon til Skype/Teams-møte 27.11.2019 kl 9-11Presentasjon av Norsk Vanns produktspesifikasjoner med GML-formatAsle Kvam, Powel Water Vi forsøker …

«Les mer» Norsk Vanns produktspesifikasjoner