Aktuelt

Nyhetsbrev 23.3.2020

Hei! Noen har snakket sammen litt på kryss og tvers ang. Bjørnafjorden, GML, SOSI Vegkropp og sånt, og konkludert med at det hadde vært kjempeinteressant å se om noen av dere kan/vil sende oss hhv IFC, DWG og GML-fil for kun slitelag (med flatebeskrivelse og senterlinje) av en enkel veg, uten tilleggsflater (tenkt benyttet på …

«Les mer» Nyhetsbrev 23.3.2020

Nyhetsbrev 23.01.2020

Høringsseminar SOSI Plan 5.0 Kartverket inviterer til åpent høringsmøte om forslaget til standard. Forslag til SOSI fagområdestandard Plan 5.0 er sendt ut på høring.Standardiseringssekretariatet presenterer høringsforslaget hos Kartverket Oslo, Storgata 33 Onsdag 19.februar, kl. 9.30Her er link til påmelding og nærmere informasjon. NB! Her blir tema både SOSI Plan 3D og GML som format! Det vil også bli …

«Les mer» Nyhetsbrev 23.01.2020

Nyhetsbrev 10.1.2020

HURRA! – Standardiseringssekretariatet i Kartverket har sendt ut følgende på høring i dag: Høringsversjonen av SOSI-standard Plan 5.0 er nå publisert.Høringsfristen er satt til 9. februar 2020. Merk dere at høringskommentarene skal legges inn i kommentarskjemaet og sendes til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.Se også informasjon om pågående høringer på kartverket.no.Det oppfordres til å videresende informasjonen til andre som kan være interessert i standarden. — …

«Les mer» Nyhetsbrev 10.1.2020