Aktuelt

GRATIS eller NESTEN GRATIS

Men vær RASK! 🙂 INNFØRING i DATAFANGST, Verktøy for å levere data til NVDB, Nasjonal Vegdatabank.Stikkord: Datakatalogen, Objektliste, vegkart.no, Datafangst (SOSI/GML), Menyer/Knappetrykking.Se PROGRAM her.

– Vi må utnytte informasjonen fra BIM i hele vegens livsløp

Dette sier Statens vegvesens mirakelmann Knut Jetlund. En mann som i mange år har vært sentral i utvikling og forvaltning av de standardene og verktøyene som faktisk kan gjøre en slik visjon realiserbar. En visjon som rommer at data skal kunne flyte fritt og sømløst opp- og nedstrøms til vår skattekiste NVDB. Og samtidig gjøre …

«Les mer» – Vi må utnytte informasjonen fra BIM i hele vegens livsløp

Påsketilbud – 27. april retter vi fokus på IFC, og om UML/IFC er en farbar teknologi i tillegg til UML/GML

Nettverkstreffet 27.4. kommer fort. Vi ønsker at flest mulig skal delta. Ved påmelding innen 22.4. gjelder laveste pris. 🙂 Kjempeinteressante temaer:IFC brukt i vegprosjekterInnblikk i Nye Veier sitt digitale driftsstøttesystem (DDS)Se program 27.4. Vi minner også om månedlige treff med tema Ny håndbok «R000».11. mai blir det hovedfokus på maskinstyring.Se program 11.5.

Planlagte Nettverkstreff

6.april. Lukket.R000, «NY V770» – Status og hva videre?Program kommer senere.Månedlig møte. 27.april. Åpent for alle.Se program.Presentasjon og bruk av IFC-psd-er for NVDB-objekter, Bruk av IFC for NVDB-objekter,Eksempel på IFC-bruk i Statens vegvesen, Innblikk i Nye Veiers digitale driftsstøtte-system 11.mai. Lukket.R000, «NY V770» – Status og hva videre?Program kommer senere.Månedlig møte. 24.mai. Åpent for alle.Se …

«Les mer» Planlagte Nettverkstreff

Høringsfrist 1.4. beholdes, men forstatt muligheter til å kommentere R000, «Ny V770»

Følgende svar kom på epost fra Statens vegvesen i dag 18.3. 2022: Hei BA-Nettverket har meldt ønske om lengre frist for å gi tilbakemeldinger på høringsutkastet til R000 Modellgrunnlag. Vi beholder høringsfristen for håndboken som ligger ute nå, men ønsker samtidig å ivareta faglige innspill og engasjementet videre i 2022. BA-Nettverket og andre parter oppfordres …

«Les mer» Høringsfrist 1.4. beholdes, men forstatt muligheter til å kommentere R000, «Ny V770»

Husk Nettverkstreff for medlemmer og samarbeidspartnere 15. mars.

Høringsutkastet for ny håndbok R000 fra Statens vegvesen har generert mange kommentarer og spørsmål fra både byggherrer, rådgivere, entreprenører og programvareleverandører. Bli med 15. mars.Se justert program. Link til kommentarer og spørsmål fra BA-Nettverket ligger i Outlook-innkallingen som du mottar etter påmelding. Du må svært gjerne supplere med kommentarer eller spørsmål i møtet den 15. …

«Les mer» Husk Nettverkstreff for medlemmer og samarbeidspartnere 15. mars.