Aktuelt

Nyhetsbrev – Digitalt Nettverkstreff 12.2.2021, NY Ledningsregistreringsforskrift

Foto: Magnus Bratvold, Norgeodesi i felt med Trimble Access og R 12. Vi planlegger nå 2 Digitale nettverkstreff, med fokus på den NYE Ledningsregistreringsforskriften fra 28. desember 2020. 12. februar: KMD og Kartverket vil orientere om Den NYE Ledningsregistreringsforskriften med kommentarer fra et par berørte parter. Programmet er trolig fullt. 19. februar: Hvem kan vise …

«Les mer» Nyhetsbrev – Digitalt Nettverkstreff 12.2.2021, NY Ledningsregistreringsforskrift

Godt Nytt År!

2020 ble et annerledes år for oss alle, og rammet noen mer enn andre. Vi føler så absolutt med alle som på en eller annen måte har lidd som følge av korona eller kvikkleire-skredet i Gjerdrum. Vi vil allikevel her fokusere på positive ting og aktiviteter i BA-Nettverket i 2020. Med lang periode med hjemmekontorer …

«Les mer» Godt Nytt År!

Nyhetsbrev 09.desember.2020 – Nye opptak på BA-Nettverkets YouTube-kanal.

Se opptak fra SOSI-møtet 27.11.2020  Vi anslår at formell høringsprosess kan starte i februar 2021, men lurt å starte testing nå.  Blir nok en del endring av mindset for noen når det er mulig for byggherre å bestille vegkropp på åpen standard, som matcher begrepene i Statens vegvesens håndbøker.    Se opptak fra Digitalt Nettverkstreff 3.12.2020 Elveg 2.0 GML Flere og flere datasett på geonorge.no kan lastes ned som GML. Dette signaliserer SOSI-strategien om …

«Les mer» Nyhetsbrev 09.desember.2020 – Nye opptak på BA-Nettverkets YouTube-kanal.

Elveg 2.0 GML-møte 3. desember

Vegnett 5.0 og Elveg 2.0 Regionreformen medfører endringer i det nasjonale vegreferansesystemet. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett blir også berørt. Vbase, Elveg og FKB Vegnett erstattes av Elveg 2.0 Vegnettet i Norge forvaltes i Nasjonal vegdatabank, heretter kalt NVDB. Her registreres også aktuelle objekttyper som er naturlige å sette sammen med vegnett i produkter. …

«Les mer» Elveg 2.0 GML-møte 3. desember

Mange presentasjoner på YouTube.

Minner om BA-Nettverkets YouTube-kanal. Her er litt redigerte opptak fra Digitale Nettverkstreff lagt ut nylig, samt en del spesielle opptak med hensikt å spre entusiasme og kunnskap mhp. godt samspill og god dataflyt mellom ulike faser i samferdsel/infrastruktur-prosjekter. Vi anbefaler å klikke på linken. Vi har nylig laget en kort informasjonsfilm om Trimble Sitevision, dvs. …

«Les mer» Mange presentasjoner på YouTube.