Elveg 2.0 GML-møte 3. desember

Vegnett 5.0 og Elveg 2.0 Regionreformen medfører endringer i det nasjonale vegreferansesystemet. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett blir også berørt. Vbase, Elveg og FKB Vegnett erstattes av Elveg 2.0 Vegnettet i Norge forvaltes i Nasjonal vegdatabank, heretter kalt NVDB. Her registreres også aktuelle objekttyper som er naturlige å sette sammen med vegnett i produkter. …

«Les mer» Elveg 2.0 GML-møte 3. desember

Mange presentasjoner på YouTube.

Minner om BA-Nettverkets YouTube-kanal. Her er litt redigerte opptak fra Digitale Nettverkstreff lagt ut nylig, samt en del spesielle opptak med hensikt å spre entusiasme og kunnskap mhp. godt samspill og god dataflyt mellom ulike faser i samferdsel/infrastruktur-prosjekter. Vi anbefaler å klikke på linken. Vi har nylig laget en kort informasjonsfilm om Trimble Sitevision, dvs. …

«Les mer» Mange presentasjoner på YouTube.

Digitalt Nettverkstreff V770/VU 053 17.11.2020

Vi minner om Digitalt nettverkstreff 17.11. kl 13-14.30.Se litt omtale og meld deg på! 🙂 Dette vil være en presentasjon ved Thor Sigurd Thorsen, Statens vegvesen, Utbyggingsavdelingen om digitalisering av Hb V770 og Virksomhetsutviklingsprosjektet Vu 053. Husk av V770 gjelder ALLE fag som involveres i et vegprosjekt. Den som gikk glipp av de digitale nettverkstreffene …

«Les mer» Digitalt Nettverkstreff V770/VU 053 17.11.2020

Nyhetsbrev 02. november 2020 – VA GML-dataflyt.

Påminnelse om Digtalt Nettverkstreff 3. november.VA – GML-dataflyt fra Leica og Trimble målebok til Focus Cat VA og Gemini   Pris: GRATIS! Link til Program og Påmeldingsskjema Nå bobler det endelig rundt SOSI-GML. 3. november viser vi at SOSI-GML i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner kan benyttes for dataflyt mellom ulike programvareleverandører og dermed mellom ulike …

«Les mer» Nyhetsbrev 02. november 2020 – VA GML-dataflyt.

Nyhetsbrev 26.oktober

Oversikt over kommende Digitale Nettverkstreff. GRATIS deltakelse! 27.oktober: Vann/Avløp – Novapoint – BIM for VA 28. oktober: Vann/Avløp – VA-dataflyt i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner, Powel og VAV, Oslo kommune 3. november: Vann/Avløp – VA-dataflyt i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner, Powel, Focus, Leica og Norgeodesi — 17. november: Tidlig-høring/Presentasjon av Vu 053, Modellbaserte …

«Les mer» Nyhetsbrev 26.oktober

Nyhetsbrev 14.oktober 2020 – Digitalt Nettverkstreff – VA – 03. november, GML-dataflyt

Digitalt nettverkstreff 03.november kl. 13.00 – 14.30. Nå bobler det endelig rundt SOSI-GML for VA-dataflyt i henhold til Norsk vanns spesifikasjoner. 🙂 3. november viser vi at SOSI-GML i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner kan benyttes for dataflyt mellom ulike programvareleverandører og dermed mellom ulike faser i et prosjekt. Ps. Vi arrangerer Digitale Nettverkstreff på løpende …

«Les mer» Nyhetsbrev 14.oktober 2020 – Digitalt Nettverkstreff – VA – 03. november, GML-dataflyt

Nyhetsbrev 9.oktober 2020 – Digitalt Nettverkstreff – VU-053 Modellbaserte vegprosjekter

Vu053 Tidlig-høring. Høringsfrist 15. desember. Tidlig høring av Statens vegvesen nye håndbok for modellbasert gjennomføring av vegprosjekter. Det arbeides med å gjøre kravene tilgjengelige i maskinlesbart format, og R700 og V770 skal utgå. Dine innspill behøves! Det blir Live presentasjon på Teams 17. november kl. 13.00 – 14.30. Høringsfristen er 15. desember. Presentasjon på Teams …

«Les mer» Nyhetsbrev 9.oktober 2020 – Digitalt Nettverkstreff – VU-053 Modellbaserte vegprosjekter

Nyhetsbrev 8.oktober 2020 – Digitalt nettverkstreff VA, 27.oktober. Novapoint – BIM for VA.

Digitalt nettverkstreff 27.oktober kl. 12.00 – 13.00.BIM for VA – Hvordan jobbe med 3D prosjektering/BIM i Novapoint VA og produktbiblioteket. Muligheter og arbeidsmetodikk. (NB! Justert tittel) Verktøy/Programvare for VA BIM finnes, men må tas i bruk!Det betyr at kommuner og andre byggherrer må bestille BIM (3D informasjonsmodeller) både fra prosjekterende og den som bygger, OG de …

«Les mer» Nyhetsbrev 8.oktober 2020 – Digitalt nettverkstreff VA, 27.oktober. Novapoint – BIM for VA.